A légzésvédőkre vonatkozó szabványok, szűrőbetététek típusai, a használat korlátai, figyelmeztetések

PRO2000 SZŰRŐK A 3M/SCOTT-TÓL

A 3M/Scott „Pro2000” szűrőválasztéka költséghatékonyan és magas védelmi szinten nyújt megoldást a speciális légzésvédelmi kihívásokra. A legszigorúbb minőségi előírásoknak megfelelő alapanyagok felhasználásának köszönhetően a szűrők, még a legnagyobb igénybevétel esetén is, tartós és megbízható teljesítményre képesek.

A kis súlyú és alacsony ellenállású 3M/Scott Pro2000 szűrők gyártása során kiváló minőségű szűrőanyagokat használnak, ami növeli a gáz- és kombinált szűrők adszorpciós képességét, illetve a részecskeszűrők páratlan hatékonyságát eredményezi.

A Pro2000 szűrők megfelelnek a legújabb EN szabványoknak: jogosultak az “R” úgymint többször használható (EN 143:2000/A1:2006) és a CE jelzésre, továbbá 40 mm-es szabványos (EN 148-1) zsinórmenetes csatlakozóval rendelkeznek. CE minősítések: EN 143, EN 14387. CE 0121.

Részecskeszűrők

• A 3M/Scott részecskeszűrői mikroszálas, papír-alapú szűrőt tartalmaznak, azaz a szűrés nem elektrosztatikus úton történik, jogosultak az “R” (többször használható: EN 143/A1:2006) jelzésre.

• A PF10 P3 típus nagy teljesítményű szűrővel rendelkezik, még a legapróbb részecskéket is 99,999 %-os hatékonysággal szűri ki.

• A szűrő rendkívüli víztaszító tulajdonsággal bír (hidrofób).

• A széles beszívási felületnek köszönhetően csökken az eltömődés és a légzési ellenállás.

• A részecskeszűrők olyan szilárd és folyékony részecskéket szűrnek ki, mint pl. por, füst, hegesztési füst, köd, mikroorganizmusok és radioaktív részecskék.

Gázszűrők

• A gázszűrők veszélyes gázok és gőzök ellen nyújtanak védelmet.

• Az aktív szén hatékony mikropórusos szerkezetéből adódóan kiterjedtebb az adszorpciós felület.

• A Pro2000 gázszűrők a mindösszesen 220 - 320 ml aktív szén felhasználásával is hatékonyan működnek, így súlyuk lényegesen kisebb, mint amennyit az EN szabványok előírásai megengednek.

• Kevesebb a szén, kisebb súly és kisebb légzési ellenállás – nagy előny a felhasználók számára.

Kombinált szűrők

• A kombinált szűrők veszélyes gázok és gőzök, valamint szilárd és folyékony részecskék kiszűrésére képesek.

• A szűrőbetétbe integrált részecskeszűrő olyan aerosol állapotú részecskéket is eltávolít, mint pl. a festékcseppek. Így folyékony anyagok fújásakor (pl. festékszórásnál) kombinált szűrőt kell használni.

HOGYAN VÁLASSZUNK SZŰRŐT?

• Elegendő-e a levegő oxigéntartalma a használat során?

• Milyen veszélyes anyagokkal kell számolnunk? Milyen fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek ezek az anyagok?

• A levegőben előforduló szennyeződések melyik fajtájával kell számolni? Por, rost, pára, füst, mikroorganizmus, gáz, gőz, esetleg radioaktív részecskék vagy gázok?

• Milyen egészségkárosító hatása lehet ezeknek az anyagoknak? Ha több anyag kerülhet egymással kölcsönhatásba, legyen szó kémiai reakcióról vagy együttes egészségkárosító hatásról, különösen oda kell figyelni a szűrőválasztásra.

• Milyen a szennyező anyagok koncentrációja a levegőben?

• Melyek a foglalkozás-egészségügyi expozíciós határértékek?

A légzésvédő eszközhöz olyan típusú szűrőt kell csatlakoztatni, amely megfelelő védelmet biztosít a felhasználót veszélyeztető szennyező anyagok ellen.

A félálarchoz csatolható szűrő maximális tömege 300 g, a teljesálarchoz csatolhatóé pedig 500 g. A szűrők színkódokkal vannak ellátva, jelölve van rajtuk típusuk és osztályuk, valamint az, hogy lezárt gyári csomagolásban meddig forgalmazhatóak. A szűrő címkéjén megtalálható a “CE” jelölés, az EN szabványok száma(i), továbbá információ arra vonatkozóan, hogy milyen típusú készülékekhez alkalmazható. Amennyiben rásegítéses légzésvédőhöz használható, a készülékosztályt is jelzik.

Egy szűrő élettartalma a következőktől függ:

• A munkatérben lévő szennyeződés koncentrációjától és jellemzőitől.

• A szűrő teljesítményétől és osztályától. Vesse össze a munkatérben lévő szennyezőanyag-koncentrációt a szűrőosztállyal.

• A belégzés mennyisége és a munka üteme

• A levegő páratartalma

• A környezeti levegő hőmérséklete

• A gázszűrő teljesítményének vizsgálata

• A gázszűrő élettartamának teszteléséhez percenként 30 l tesztgázt engednek át a szűrőn, ami megegyezik egy közepesen nehéz munkát végző átlagos személy percenkénti levegőszükségletével. A szűrő élettartamát megközelítően úgy lehet kiszámolni, hogy összevetjük a munkavégzés helyén a koncentrációt az adott szűrő típusának megfelelő minimum áthatolási idővel.

FIGYELEM!

Más szűrők használata esetén nem szabad figyelembe venni a szűrőválasztással kapcsolatos ajánlásunkat, mivel az kizárólag a Scott Health & Safety szűrőire vonatkozik.

Az útmutató alkalmazását megelőzően a munkavégzés helyén kockázatelemzést kell végezni. Az anyagokat be kell azonosítani és be kell mérni. A levegő szennyezettség szintjét össze kell vetni a megengedett határértékekkel. A maximálisan megengedett expozíciós határértékeket nem szabad túllépni! Szűrési típusú készüléket nem szabad használni ismeretlen környezetben vagy ismeretlen szennyeződések esetén, továbbá akkor sem, ha esély van arra, hogy a levegő összetétele kedvezőtlenül változik meg. Ha kétely merülne fel, olyan izolációs légzésvédőt kell használni, amely a környezeti levegőtől függetlenül működik. Szűrt levegős légzésvédő eszközt csak akkor szabad használni, ha a levegő oxigéntartalma 18-23 térfogatszázalék között van. A gázszűrők a részecskékkel szemben nem nyújtanak védelmet. Hasonlóképpen, a részecskeszűrők nem védenek gázokkal és gőzökkel szemben. Ha kétely merülne fel, kombinált szűrőt kell használni. Hagyományos szűrési típusú készülék nem véd bizonyos gázokkal szemben, mint pl. CO (szén-monoxid), CO2 (szén-dioxid) és N2 (nitrogén).

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK:

A hagyományos szűrőeszközök nem védenek bizonyos gázokkal szemben, mint pl. a CO (szén-monoxid), CO2 (szén-dioxid) és nitrogénoxidok.

A szűrő tárolhatóságára vonatkozó idő (hónap és év) a szűrő címkéjén van feltüntetve.

A Pro2000 szűrőkkel kapcsolatban fentebb említett tárolási idő a sértetlen, zárt, gyári csomagolású szűrőkre vonatkozik. A gyártó műanyag, vagy fóliás csomagolásban zárja le a szűrőket.

A gyártó javasolja, hogy a szűrőket -10 és +50 °C közötti hőmérsékleten, illetve 75%-os relatív páratartalom alatt tárolja. Ha a szűrőt újra igénybe szeretné venni, használatot követően szorosan zárja le. A szűrőt legkésőbb a használatot követő 6 hónapon belül ki kell cserélni.

A szűrőt ki kell cserélni, ha a felhasználó a szűrőn áthatoló levegőben gáz jelenlétét érzékeli, akár szaglás, ízlelés vagy irritáció útján. Ha egy veszélyes gáz szagküszöbértéke magasabb, mint a foglalkozás-egészségügyi expozíciós határérték, a szűrő kimerülésének jelzésére az érzékszervi módszer nem alkalmazható. Ilyen esetekben a szűrő használati idejének kiszámításhoz speciális útmutatásokat kell figyelembe venni. Ha a légzési ellenállás jelentősen megnő, a szűrőt ki kell cserélni.

A Hg-P3 higanyszűrő (illetve az A2B2E2K2Hg-P3, A1E1Hg-P3, Reactor Hg-P3 szűrők) maximálisan megengedett használati ideje 50 óra (EN14387).

Az AX szűrőt egyszeri használatra tervezték, ennél fogva minden műszak után ki kell cserélni (EN14387).

Radioaktív anyagokkal és mikroorganizmusokkal szemben a szűrőbetét egyszeri használata ajánlott.

A SZŰRŐK KIVÁLASZTÁSÁVAL, HASZNÁLATÁVAL, TÁROLÁSÁVAL, KARBANTARTÁSÁVAL, ÉS HULLADÉKKÉNT VALÓ ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT TEKINTSE MEG A 3M/SCOTT HASZNÁLATI TÁJÉKOZTATÓJÁT.

 

  • Termékkód: