A munkavédelmi kesztyűkön látható jelölések, jelentésük és a szabványok leírása

A munkavédelmi kesztyűk szabványai, az új jelölések ismertetése és magyarázata 

MSZ EN 420:2003+A1:2010 - Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 374-1:2016/A1:2019 – Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen
MSZ EN 374-5:2017 – Védőkesztyűk mikroorganizmusok okozta kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények
MSZ EN 388:2017 – Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen
MSZ EN 1149-5:2019 - Elektrosztatikus tulajdonságok
MSZ EN 407:2004 – Védőkesztyűk termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen
MSZ EN 421:2010 – Védőkesztyűk ionizáló sugárzás és radioaktív szennyezés ellen
MSZ EN 511:2006 - Védőkesztyűk hideg ellen
MSZ EN 1082-2:2001 – Vágás és szúrás elleni védelemi tulajdonságok, páncélsodronytól (lánckesztyű) eltérő anyagból készült kesztyűk és karvédők
MSZ EN ISO 10819:2013 – Mechanikai rezgés elleni védelem, antivibrációs kesztyűk
MSZ EN 12477:2002 - Hegesztő védőkesztyűk
MSZ EN 60903:2004 – Feszültség alatti munkavégzés (FAM), szigetelőanyagú kesztyűk


MSZ EN 420:2003+A1:2010 - Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek. Alapszabvány, önmagában nem alkalmazható, csak specifikus szabvánnyal együtt. A szabvány meghatározza a védőkesztyűk méretezését, a fogásbiztonság előírásait, a szükséges jelöléseket és beazonosításra vonatkozó előírásokat.

MSZ EN 374-1:2016/A1:2019 – Vegyszerek és mikroorganizmusok ellen védő kesztyűk

 

A teljesítményszint vizsgálatnál alkalmazott vegyi anyagok listája

Kód

Megnevezés

CAS-szám

A

Metanol

64-56-1

B

Aceton

67-64-1

C

Acetonnitril

75-05-8

D

Diklórmetán

75-09-2

E

Szén-diszulfid

75-15-0

F

Toluol

108-88-3

G

Dietilamin

109-89-7

H

Tetrahidrofurán

109-99-9

I

Etil-acetát

141-78-6

J

n-Heptán

142-85-5

K

Nátrium-hidroxid 40% (marószóda)

1310-73-2

L

Kénsav 96%

7664-93-9

M*

Salétromsav 65%

7697-37-2

N*

Ecetsav 99%

64-19-7

O*

Ammónia 25%

1336-21-6

P*

Hidrogén-peroxid 30%

7722-84-1

S*

Fluorsav 40%

7664-39-3

T*

Formaldehid 37%

50-00-0

*Az új EN ISO 374/1 szabvány szerint alkalmazott vegyi anyagok.


MSZ EN 388:2017 - Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

 

 

  • Termékkód: